Category: Thủ tục đất đai-Nhà cửa

Nghĩa vụ tài chính của người xin cáp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Nghĩa vụ tài chính của người xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Nghĩa vụ tài chính của người xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 5 (100%) 3 votes Tóm tắt câu hỏi:...

Sở hữu nhà ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài

Sở hữu nhà ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài

Sở hữu nhà ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài 5 (100%) 1 vote Cùng với xu hướng mở cửa hội...

Chấm dứt ủy quyền về đất đai khi người ủy quyền chết

Chấm dứt ủy quyền về đất đai khi người ủy quyền chết

Chấm dứt ủy quyền về đất đai khi người ủy quyền chết 4 (80%) 2 votes Tóm tắt câu hỏi: Xin chào luật sư,...

Điều kiện để Việt Kiều mua nhà ở Việt Nam

Điều kiện để Việt Kiều mua nhà ở Việt Nam

Điều kiện để Việt Kiều mua nhà ở Việt Nam 5 (100%) 2 votes Tóm tắt câu hỏi: Bạn tôi là một Việt Kiều...

Điều kiện đối với chủ thể kinh doanh bất động sản mới

Điều kiện đối với chủ thể kinh doanh bất động sản mới

Điều kiện đối với chủ thể kinh doanh bất động sản mới 5 (100%) 1 vote Theo quy định của pháp luật hiện...

Phạt hành chính hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế 2017

Phạt hành chính hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế 2017

Phạt hành chính hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế 2017 5 (100%) 2 votes Tóm tắt câu hỏi: Chào luật sư, tôi có câu...

Các điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất năm 2017

Các điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất năm 2017

Các điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất năm 2017 5 (100%) 2 votes Tóm tắt câu hỏi: Em đang muốn mua...

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất cần nộp loại thuế, phí gì?

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất cần nộp loại thuế, phí gì?

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất cần nộp loại thuế, phí gì? 4.5 (90%) 4 votes Tóm tắt câu hỏi: Chào luật...

Chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở

Chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở

Chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở 5 (100%) 2 votes Tóm tắt câu hỏi: Chào...

thủ tục tách thửa tại Thành phố Hồ Chí Minh

Thủ tục tách thửa tại Thành phố Hồ Chí Minh

Thủ tục tách thửa tại Thành phố Hồ Chí Minh 5 (100%) 1 vote Tóm tắt câu hỏi: Xin chào luật sư, tôi muốn tách...