Đăng ký bảo hộ quyền liên quan

Đăng ký bảo hộ quyền tác giả/ Đăng ký bảo hộ quyền liên quan. Phamlaw với nhiều năm kinh nghiệm trong việc hướng dẫn thủ tục đăng ký bảo hộ quyền liên quan:

1. Hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả/ quyền liên quan gồm có:

– Tờ khai đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan.
– Hai bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giả hoặc hai bản sao bản định hình đối tượng đăng ký quyền liên quan;
– Giấy uỷ quyền, nếu người nộp đơn là người được uỷ quyền;
– Tài liệu chứng minh quyền nộp đơn, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa;
– Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả;
2. Phamlaw đại diện thực hiện Thủ tục đăng ký bảo hộ quyền liên quan cho khách hàng, cụ thể:
– Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền tác giả, quyền liên quan thuộc sở hữu chung.
– Trên cơ sở các yêu cầu và tài liệu khách hàng cung cấp các luật sư của chúng tôi. sẽ  phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp với yêu cầu thực hiện công việc.
– Đại diện cho khách hàng dịch thuật, công chứng các giấy tờ có liên quan.
– Hoàn thiện hồ sơ đăng ký bảo hộ quyền liên quan;
– Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký bảo hộ quyền liên quan tại cục bản quyền tác giả
– Nhận văn bằng bảo hộ độc quyền tại Cục bản quyền tác giả;
– Theo dõi xâm phạm bản quyền liên quan, tiến hành lập hồ sở tranh tụng khi cần thiết

===============
Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn hướng dẫn chi tiết.

Công ty tư vấn Phamlaw

Tầng 5, tòa nhà Thủy Lợi
số 28, đường Lê Trọng Tấn, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 
Điện thoại: 04.629 23859-Hotline: 097.393.8866
Email : pham.lawyer8866@gmail.com

Rate this post