Hiệp hội kế toán thế giới họp tại Việt Nam

Thành viên hiệp hội kế toán trên toàn thế giới đã gặp nhau lần đầu tiên tại Việt Nam nhằm thảo luận về sự phát triển cộng đồng kế toán cho 2 thành phố lớn là Hà Nội và TP.HCM.

hiep-hoi-ke-toan-the-gioi-hop-tai-viet-nam

Các kế toán, kiểm toán viên đóng một vai trò quan trọng trong việc phát triển nền kinh tế thị trường. Họ thường giữ vị trí cao trong các doanh nghiệp với trách nhiệm lớn lao đòi hỏi nền tảng kiến thức, kinh nghiệm phong phú, tính chuyên nghiệp và đạo đức trong kinh doanh. Một doanh nghiệp phát triển rất cần những người như vậy để đạt được mục tiêu tài chính và hoạch định chiến lược cho tương lai.

Ở Việt Nam, kế toán viên vẫn còn là một khái niệm tương đối mới mẻ. Do đó, cuộc họp lần này là một bước quan trọng để cung cấp cho họ cơ hội để gặp gỡ và trao đổi kinh nghiệm cũng như thắt chặt các liên kết giữa các thành viên của cộng đồng.

Được tổ chức bởi Viện Kế toán Chartered tại Anh và xứ Wales (ICAEW), sự kiện này được dự kiến ​​sẽ là một hoạt động hàng quý nhằm đảm bảo  sự phát triển mạnh mẽ của cộng đồng này tại Việt Nam.

Viện kế toán Chartered có mặt trên toàn thế giới, với 60 thành viên hoạt động tại Việt Nam là lãnh đạo, cán bộ quản lý tài chính hoặc người nắm giữ các vị trí quan trọng trong các cơ quan, các tổ chức, cả trong nước và quốc tế.

 Phó Chủ tịch, ICAEW toàn cầu, đã nói về sự kiện cột mốc quan trọng này tại Việt Nam:

 “Trong số những tổ chức cho kế toán viên trên toàn thế giới, ICAEW là tổ chức duy nhất có đại diện tại Việt Nam. Vì vậy, chúng tôi cũng nhận thức được trách nhiệm và vai trò của tổ chức mang lại trong việc khởi xướng các hoạt động để tạo ra sự gắn kết và tăng cường sự học hỏi, tính chuyên nghiệp và đạo đức đối với ngành kế toán tại Việt Nam.

“Các thành viên ICAEW không chỉ hoạt động trong kế toán và kiểm toán, mà còn mở rộng trong một số lĩnh vực. Những sự kiện sắp xếp bởi ICAEW tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh là minh chứng cho một nỗ lực để đóng góp vào sự liên kết và phát triển chung của cộng đồng kế toán tại Việt Nam cũng như trên thế giới.”

Đọc thêmDịch vụ quyết toán thuế

Rate this post