Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009

Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng

TẢI VĂN BẢN TẠI ĐÂY

5/5 - (2 bình chọn)