Tư vấn thủ tục bổ sung thông tin và nội dung đăng ký kinh doanh công ty cổ phần

Để giúp công ty cổ phần thuận lợi trong việc bổ sung các thông tin và nội dung đăng ký doanh nghiệp như: Thay đổi tên doanh nghiệp, thay đổi địa chỉ trụ sở chính, ngành nghề kinh doanh, cổ đông sáng lập, vốn điều lệ, tỷ lệ vốn góp hay tỉ lệ vốn đại diện trong quá trình hoạt động, chúng tôi xin hướng dẫn thủ tục hành chính theo quy định của Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành luật doanh nghiệp 2014, cụ thể như sau:

I. Hồ sơ bổ sung thông tin công ty cổ phần:

* Thành phần hồ sơ, bao gồm:
Thứ nhất: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu)
Thứ hai: Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi các nội dung đăng ký của doanh nghiệp.
Thứ ba: Các giấy tờ, tài liệu khác kèm theo tương ứng đối với một số trường hợp thay đổi:
– Danh sách cổ đông sáng lập sau khi thay đổi (theo mẫu) đối với trường hợp thay đổi cổ đông sáng lập/tỷ lệ vốn góp; Kèm theo phải có thêm:
+ Bản sao Giấy CMND (hoặc Hộ chiếu) còn hiệu lực của cổ đông mới là cá nhân/Giấy CN ĐKDN của cổ đông mới là tổ chức và quyết định;
– Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và các giấy tờ chứng thực đã hoàn tất việc chuyển nhượng có xác nhận của công ty (trường hợp thay đổi cổ đông do chuyển nhượng)
– Văn bản chứng nhận việc thừa kế hợp pháp của người nhận thừa kế (trường hợp thay đổi cổ đông do thừa kế)
– Hợp đồng tặng cho cổ phần vốn góp và các giấy tờ chứng thực đã hoàn tất việc tặng cho (trường hợp thay đổi cổ đông do tặng cho cổ phần) ;
– Hợp đồng sáp nhập hoặc hợp đồng hợp nhất doanh nghiệp (đối với trường hợp cổ đông sáng lập là tổ chức đã bị sáp nhập hoặc hợp nhất vào doanh nghiệp khác)
– Bản sao Điều lệ đã sửa đổi của công ty (đối với trường hợp thay đổi địa chỉ trụ sở chính từ tỉnh, thành phố khác đến).
– Báo cáo tài chính/Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (đối với ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định);
– Bản sao hợp lệ Chứng chỉ hành nghề của Giám đốc/Tổng giám đốc và/hoặc các cá nhân khác tương ứng (đối với ngành nghề mà luật pháp chuyên ngành yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề).
– Bản sao hợp lệ bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật (đối với trường hợp phải thay đổi nội dung kinh doanh theo quyết định của Toà án)
*Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

II. Các bước thực hiện

*Tổ chức, cá nhân thực hiện theo các bước như sau:

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ:
– Công dân, tổ chức: nộp hồ sơ tại Bộ phận “một cửa”, nộp phí, lệ phí (nếu có) và nhận giấy biên nhận-hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ.
– Sở KH&ĐT: tiếp nhận hồ sơ, trả giấy hẹn cho công dân, tổ chức.
Bước 2: Giải quyết hồ sơ:
+ Phòng Đăng ký kinh doanh thụ lý hồ sơ, xin ý kiến của các cơ quan liên quan (nếu cần) trong quá trình giải quyết.
+ Hoàn tất kết quả giải quyết hồ sơ và chuyển cho Bộ phận một cửa để trả cho công dân, doanh nghiệp.
Bước 3: Trả kết quả giải quyết hồ sơ:
+ Công dân nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại bộ phận “một cửa.

*Thời gian làm việc: Buổi sáng từ 8h sáng cho đến 12h-Buổi chiều từ 13 h 30 cho đến 17h 30.

III. Các dịch vụ hỗ trợ của công ty tư vấn Luật Phamlaw 

1. Soạn thảo tài liệu hồ sơ cho doanh nghiệp theo I

2. Đại diện nộp hồ sơ và nhận kết quả.

–   Đại diện cho khách hàng nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở KHĐT;
–   Theo dõi/hiệu chỉnh hồ sơ (nếu cần) và nhận kết quả trả lời của Phòng đăng ký kinh doanh;
–   Nhận kết quả là Giấy chứng nhận ĐKKD sửa đổi tại Phòng đăng ký kinh doanh.

Thời gian giải quyết công việc: 03 đến 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Quý khách hàng, Quý bạn đọc có thể liên hệ trực tiếp đến tổng đài tư vấn pháp lý của Phamlaw để được tư vấn nếu có vướng mắc trong quá trình giải quyết hồ sơ, liên hệ với số hotline 097 393 8866 để được hỗ trợ về dịch vụ.

——————-

Phòng dịch vụ hỗ trợ và chăm sóc khách hàng công ty luật Phamlaw

Rate this post