Doanh nghiệp – Công ty cổ phần

Thay đổi đăng ký kinh doanh công ty cổ phần mới nhất

Thay đổi đăng ký kinh doanh công ty cổ phần mới nhất

Là loại hình công ty có cơ cấu tổ chức chặt chẽ nhất trong các loại hình doanh nghiệp theo quy định tại...

Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần

Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần

Tóm tắt câu hỏi: Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần. Xin chào luật sư....

Thay đổi góp vốn điều lệ bằng tài sản trí tuệ

Thay đổi góp vốn điều lệ bằng tài sản trí tuệ. Kính chào Luât sư, tôi xin được hỏi vấn đề cụ thể...

Các quy định trong điều lệ của công ty cổ phần

Các quy định trong điều lệ của công ty cổ phần

Câu hỏi: Kính chào Quý luật sư, tôi có một chút thắc mắc mong được luật sư tư vấn như sau: tôi và vài...

Các hình thức chào bán hoặc phát hành chứng khoán hiện hành

Các hình thức chào bán hoặc phát hành chứng khoán hiện hành

Câu hỏi: Kính chào Quý luật sư, doanh nghiệp tôi đang có dự định tham gia vào thị trường chứng khoán, tuy...

Tách và gộp cổ phiếu trong công ty cổ phần

Tách và gộp cổ phiếu trong công ty cổ phần

Câu hỏi: Kính chào Quý luật sư, tôi đang tìm hiểu về hoạt động tách và gộp cổ phiếu. tuy nhiên tôi không...

Ưu và nhược điểm công ty cổ phần

Ưu, nhược điểm của công ty cổ phần

Một số đặc điểm của công ty cổ phần: a/ Vốn điều lệ: được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ...

Tư vấn thủ tục bổ sung thông tin và nội dung đăng ký kinh doanh công ty cổ phần

Tư vấn thủ tục bổ sung thông tin và nội dung đăng ký kinh doanh công ty cổ phần

Để giúp công ty cổ phần thuận lợi trong việc bổ sung các thông tin và nội dung đăng ký doanh nghiệp như: Thay...

Tư vấn thủ tục tạm ngừng hoạt động công ty cổ phần

Tư vấn thủ tục tạm ngừng hoạt động công ty cổ phần

Để giúp công ty cổ phần hiểu rõ hơn về thủ tục tạm ngừng hoạt động, chúng tôi xin hướng dẫn thủ tục...

Tư vấn chấm dứt hoạt động của chi nhánh - văn phòng đại diện công ty cổ phần

Tư vấn chấm dứt hoạt động của chi nhánh – văn phòng đại diện công ty cổ phần

Để giúp công ty cổ phần dễ dàng nắm bắt được các thủ tục về việc chấm dứt hoạt động của chi...

Tư vấn mở chi nhánh công ty cổ phần

Tư vấn mở chi nhánh công ty cổ phần

Để giúp công ty cổ phần thuận lợi trong việc thành lập các chi nhánh ở ngoài phạm vi tỉnh/thành phố nơi...

Tăng giảm vốn điều lệ trong công ty cổ phần

Trong hoạt động kinh doanh việc tăng hoặc giảm vốn điều lệ của công ty là điều tất yếu. Để giúp công ty...

Thay đổi ngành nghề công ty cổ phần

Để giúp công ty cổ phần thuận lợi cho thủ tục thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh, chúng tôi...

Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty cổ phần

Để giúp công ty cổ phần thuận lợi cho thủ tục thay đổi người đại diện, chúng tôi xinhướng dẫn...

Thay đổi cổ đông sáng lập trong công ty cổ phần

Phamlaw-là đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật hàng đầu trong lĩnh vực doanh nghiệp và đầu tư, với...

Thủ tục thành lập công ty cổ phần

Phamlaw-là đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật hàng đầu trong lĩnh vực doanh nghiệp và đầu tư, với...

Tìm hiểu về công ty cổ phần

Công ty cổ phần là một tổ chức có tư cách pháp nhân độc lập. Vốn điều lệ của công ty cổ phần được...