Hướng dẫn cánh ghi ngành nghề và hệ thống mã ngành doanh nghiệp

Khi thành lập công ty, Doanh nghiệp có thể tiến hành đăng ký các ngành nghề kinh doanh trong hệ thống ngành kinh tế quốc dân bình thường trừ những nghành nghề kinh doanh đòi hỏi có điều kiện về vốn pháp định, chứng chỉ.

Ngành nghề kinh doanh đòi hỏi chứng chỉ : Là các ngành nghề khi tiến hành đăng ký kinh doanh thành lập công ty phải có chứng chỉ của người đứng đầu doanh nghiệp hoặc các thành viên

Ngành nghề kinh doanh đòi hỏi vốn pháp định: Là các ngành nghề khi tiến hành đăng ký kinh doanh thành lập doanh nghiệp, thành lập công ty đòi hỏi phải có vốn pháp định, vốn pháp định phải được ngân hàng xác nhận.

HƯỚNG DẪN CÁCH GHI NGÀNH NGHỀ TRONG HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

+ Đối với đăng ký thành lập doanh nghiệp, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp hoặc đề nghị cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp phải lựa chọn ngành kinh tế cấp bốn trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam để ghi ngành, nghề kinh doanh trong Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy đề nghị cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Ví dụ:

Tên ngànhMã ngành
Xây dựng nhà các loại4100
Tổ chức, giới thiệu và xúc tiến thương mại8230

+ Đối với trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký ngành, nghề kinh doanh chi tiết hơn ngành kinh tế cấp bốn hoặc ngành nghề doanh nghiệp đã được cấp nhưng chưa có mã ngành thì doanh nghiệp lựa chọn một ngành kinh tế cấp bốn trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam, sau đó ghi chi tiết ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp ngay dưới ngành cấp bốn nhưng phải đảm bảo ngành, nghề kinh doanh chi tiết của doanh nghiệp phù hợp với ngành cấp bốn đã chọn. Trong trường hợp này, doanh nghiệp chỉ được kinh doanh trong phạm vi ngành, nghề chi tiết đã ghi.

Ví dụ:

Tên ngànhMã ngành
Lắp đặt hệ thống điện. 
Chi tiết : Lắp đặt hệ thống điện lạnh, hệ thống điện công trình dân dụng, công nghiệp đến 35KV
4321
Cổng thông tin.
Chi tiết : Thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp
6310
Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ.Chi tiết : Xây dựng công trình giao thông.4210
Xây dựng công trình công ích. 
Chi tiết : Xây dựng công trình thủy lợi.
4220
Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. 
Chi tiết : Xây dựng công trình công nghiệp.
4290
Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.Chi tiết : Mua bán vật liệu xây dựng.4663

+ Đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành (ngành có chứng chỉ hành nghề, vốn pháp định,…), thì ngành, nghề kinh doanh chi tiết được ghi theo ngành, nghề quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành, theo chứng chỉ hành nghề.

Ví dụ:

Tên ngànhMã ngành
Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. 
Chi tiết : Kinh doanh bất động sản.
6810
Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. 
Chi tiết : Dịch vụ môi giới bất động sản, tư vấn bất động sản, quảng cáo bất động sản
6820
Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan. 
Chi tiết : Thiết kế quy hoạch xây dựng
7110
Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu 
Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ Karaoke.
9329

Doanh nghiệp tham khảo ngành và mã ngành tại Quyết định 10/2007/QĐ-TTG ngày 23/01/2007 của Thủ tướng chính phủ ban hành Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam tại đây

Các dịch vụ của Phamlaw:

th tc gii th doanh nghip

dch v gii th công ty

–  th tc thành lp công ty