Luật doanh nghiệp 2005

Luật doanh nghiệp Số: 60/2005/QH11 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005

Dịch vụ chúng tôi

– đăng ký thành lập công ty

– tư vấn thủ tục giải thể doanh nghiệp

– tư vấn pháp luật miễn phí

– dịch vụ giải thể công ty giá rẻ

– hợp đồng lao động

 

Rate this post