Nghị định số 140/2007/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2007

Nghị định số 140/2007/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về điều kiện kinh doanh dịch vụ Lo-gi-stíc và giới hạn trách nhiệm đối với thương nhân kinh doanh dịch vụ Lo-gi-stíc

Tải văn bản dưới đây

Rate this post