Con cái mang họ cha hay mẹ khi chưa đăng ký kết hôn ?

Email: phuongnguyen.pp@…..

Các Luật sư cho tôi hỏi: Tôi đang mang bầu được 7 tháng mà tôi và chồng tôi vẫn chưa đăng ký kết hôn. Tôi muốn hỏi là khi sinh con ra con tôi có thể mang họ của ai khi mà chúng tôi chưa đăng ký kết hôn?

Với câu hỏi của bạn Phamlaw xin được trả lời như sau (câu trả lời chỉ mang tính tham khảo):

Theo điều 15 Nghị định 158/2005/NĐ-CP và Nghị định số 06/2012/NĐ-CP về đăng ký và quản lý hộ tịch thì thủ tục đăng ký khai sinh được quy định như sau:

– Thứ nhất với trường hợp cha mẹ đã đăng ký kết hôn:  Người đăng ký khai sinh phải nộp giấy chứng sinh và xuất trình Giấy chứng nhận kết hôn của cha, mẹ trẻ em

Giấy chứng sinh do cơ sở y tế, nơi trẻ em sinh ra cấp; nếu được sinh ngoài cơ sở y tế, thì Giấy chứng sinh được thay bằng văn bản xác nhận của người làm chứng. Trong trường hợp không có người làm chứng, người đi khai sinh phải làm giấy cam đoan về việc sinh là có thực. Nếu cán bộ tư pháp hộ tịch biết rõ về quan hệ hôn nhân của cha mẹ trẻ em, thì không bắt buộc phải xuất trình Giấy chứng nhận kết hôn.

Sau khi kiểm tra các giấy tờ hợp lệ, cán bộ tư pháp hộ tịch ghi vào sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh, chủ tịch UBND xã ký và cấp cho người đi khai sinh một bản chính Giấy khai sinh, bản sao được cấp theo yêu cầu của người đi khai sinh.

– Thứ hai, trường hợp khai sinh cho con ngoài giá thú, nếu không xác định được người cha thì phần ghi về người cha trong sổ đăng ký khai sinh và Giấy khai sinh để trống.

– Thứ ba, cha mẹ chưa đăng ký kết hôn. Nếu không có đăng ký kết hôn mà người được cho là cha của đứa trẻ muốn được pháp luật công nhận là cha và được ghi tên ở mục “Người cha” trên giấy khai sinh của con thì người đó phải làm thủ tục nhận con.

Theo Điều 34 của Nghị định trên, thủ tục đăng ký việc nhận con quy định: Người nhận con phải nộp Tờ khai theo mẫu quy định. Trong trường hợp cha nhận con chưa thành niên, thì phải có sự đồng ý của người hiện đang là mẹ, trừ khi người đó đã chết, mất tích, mất năng lực hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự.

Trong thời hạn 3 ngày, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ, nếu xét thấy việc nhận con là đúng sự thật và không có tranh chấp, thì UBND cấp xã đăng ký việc nhận con. Trường hợp cần phải xác minh, thời hạn được kéo dài thêm không quá 5 ngày.

Tuy nhiên, để tạo điều kiện cho đương sự, pháp luật cho phép cùng một lúc với việc người mẹ đăng ký khai sinh cho con thì người cha làm thủ tục nhận con, UBND sẽ kết hợp giải quyết việc nhận con và đăng ký khai sinh để ghi tên người cha vào giấy khai sinh.

Như vậy, với các quy định nêu trên, để làm giấy khai sinh cho cháu bé nhà bạn có đầy đủ tên cha và tên mẹ, thì khi đi đăng ký khai sinh cho con tại UBND cấp có thẩm quyền bạn cần đồng thời thực hiện thủ tục nhận con.

Trên đây là câu trả lời của Phamlaw đối với trường hợp của bạn, nếu còn vướng mắc bạn có thể kết nối trực tiếp đến Phamlaw, chúng tôi rất sẵn lòng để giải đáp mọi vướng mắc của bạn.

Trân trọng./.