Tư vấn quản trị doanh nghiệp

Ảnh hưởng của vốn chủ sở hữu đến quy chế quản lý nội bộ doanh nghiệp

Ảnh hưởng của vốn chủ sở hữu đến quy chế quản lý nội bộ doanh nghiệp

Câu hỏi: Kính chào Quý luật sư. Hiện nay tôi và một vài người bạn dự định cùng thành lập công ty, song song...

Nghĩa vụ báo cáo hàng năm gửi cơ quan Nhà nước của doanh nghiệp

Nghĩa vụ báo cáo hàng năm gửi cơ quan Nhà nước của doanh nghiệp

Câu hỏi: Kính chào Quý luật sư, Quý luật sư cho tôi hỏi vấn đề sau: Theo tôi được biết thì doanh nghiệp...

Tư vấn về sổ đăng ký cổ đông, sổ đăng ký thành viên công ty

Tư vấn về sổ đăng ký cổ đông, sổ đăng ký thành viên công ty

Câu hỏi: Kính chào Quý luật sư, kính mong Quý luật sư tư vấn giúp tôi về vấn đề sau: Tôi đang có dự định...

Tư vấn mô hình quản trị điều hành doanh nghiệp

Tư vấn mô hình quản trị điều hành doanh nghiệp

Thiết kế mô hình quản trị điều hành hoặc tái cơ cấu mô hình quản trị điều hành doanh nghiệp là một trong...

Quản trị thực hiện công việc trong doanh nghiệp

Quản trị thực hiện công việc trong doanh nghiệp

Giao việc không rõ ràng, thiếu tính mục tiêu và khó đánh giá. Nhân viên không biết rõ tổ chức mong đợi gì...

Quản trị thực hiện công việc-Các bước xây dựng và áp dụng

Khái niệm Quản trị thực hiện công việc (Job Performance Management – PM) là một quá trình gồm các bước từ...

10 lỗi cần tránh trong việc soạn thảo và áp dụng với Bản mô tả công việc

10 lỗi cần tránh trong việc soạn thảo và áp dụng với Bản mô tả công việc

Bản mô tả công việc là tài liệu không thể thiếu trong quản trị nhân sự như tuyển dụng, giao việc, đãi...

Tư vấn xây dựng quy chế quản trị doanh nghiệp

Tư vấn xây dựng quy chế quản trị doanh nghiệp

Quản trị doanh nghiệp là việc xây dựng những cơ chế, quy định thông qua đó công ty được điều hành và...

Danh mục tư vấn quản trị doanh nghiệp Phamlaw

Danh mục tư vấn quản trị doanh nghiệp Phamlaw

Mục đích dịch vụ của Phamlaw là cùng với Khách hàng cải tiến, hoàn thiện và không ngừng nâng cao hiệu quả...

Quản trị trong doanh nghiệp

Chiến lược là phương hướng và phạm vi hành động của một tổ chức về dài hạn để nhằm mục tiêu đạt...

Thế nào là quản trị?

Khái niệm và bản chất của quản trị: 1. Khái niệm quản trị Quản trị là một khái niệm rất rộng bao gồm...

Bí quyết quản trị nhân lực hiệu quả

Bí quyết quản trị nhân lực hiệu quả

Trong quá trình phát triển kinh doanh mỗi doanh nghiệp cho dù là mới thành lập doanh nghiệp hay đã đi vào...