Category: Tư vấn quản trị doanh nghiệp

Ảnh hưởng của vốn chủ sở hữu đến quy chế quản lý nội bộ doanh nghiệp

Ảnh hưởng của vốn chủ sở hữu đến quy chế quản lý nội bộ doanh nghiệp

Ảnh hưởng của vốn chủ sở hữu đến quy chế quản lý nội bộ doanh nghiệp 5 (100%) 1 vote Câu hỏi: Kính chào...

Nghĩa vụ báo cáo hàng năm gửi cơ quan Nhà nước của doanh nghiệp

Nghĩa vụ báo cáo hàng năm gửi cơ quan Nhà nước của doanh nghiệp

Đánh giá bài viết Câu hỏi: Kính chào Quý luật sư, Quý luật sư cho tôi hỏi vấn đề sau: Theo tôi được biết...

Tư vấn về sổ đăng ký cổ đông, sổ đăng ký thành viên công ty

Tư vấn về sổ đăng ký cổ đông, sổ đăng ký thành viên công ty

Đánh giá bài viết Câu hỏi: Kính chào Quý luật sư, kính mong Quý luật sư tư vấn giúp tôi về vấn đề sau: Tôi...

Tư vấn mô hình quản trị điều hành doanh nghiệp

Tư vấn mô hình quản trị điều hành doanh nghiệp

Đánh giá bài viết Thiết kế mô hình quản trị điều hành hoặc tái cơ cấu mô hình quản trị điều hành doanh...

Quản trị thực hiện công việc trong doanh nghiệp

Quản trị thực hiện công việc trong doanh nghiệp

Đánh giá bài viết Giao việc không rõ ràng, thiếu tính mục tiêu và khó đánh giá. Nhân viên không biết rõ tổ...

quan-tri-thuc-hien-cong-viec-cac-buoc-xay-dung-va-ap-dung

Quản trị thực hiện công việc-Các bước xây dựng và áp dụng

Đánh giá bài viết Khái niệm Quản trị thực hiện công việc (Job Performance Management – PM) là một quá trình...

10 lỗi cần tránh trong việc soạn thảo và áp dụng với Bản mô tả công việc

10 lỗi cần tránh trong việc soạn thảo và áp dụng với Bản mô tả công việc

Đánh giá bài viết Bản mô tả công việc là tài liệu không thể thiếu trong quản trị nhân sự như tuyển dụng,...

Tư vấn xây dựng quy chế quản trị doanh nghiệp

Tư vấn xây dựng quy chế quản trị doanh nghiệp

Đánh giá bài viết Quản trị doanh nghiệp là việc xây dựng những cơ chế, quy định thông qua đó công ty được...

Danh mục tư vấn quản trị doanh nghiệp Phamlaw

Danh mục tư vấn quản trị doanh nghiệp Phamlaw

Đánh giá bài viết Mục đích dịch vụ của Phamlaw là cùng với Khách hàng cải tiến, hoàn thiện và không ngừng...

Quản trị trong doanh nghiệp

Đánh giá bài viết Chiến lược là phương hướng và phạm vi hành động của một tổ chức về dài hạn để...