Mẫu đơn xin cấp lại sổ bảo hiểm xã hội

Mẫu đơn xin cấp lại sổ bảo hiểm xã hội

Thực tế cho thấy có rất nhiều nguyên nhân khiến người lao động mất, hỏng sổ hay thay đổi thông tin trên sổ và có nhu cầu làm đơn cấp lại sổ bảo hiểm. Mẫu đơn đề nghị cấp lại bảo hiểm xã hội là một trong những thành phần hồ sơ không thể thiếu khi thực hiện thủ tục cấp lại bảo hiểm xã hội. Đây là mẫu đơn đề nghị được cá nhân lập ra và gửi tới cơ quan bảo hiểm xã hội để đề nghị về việc cấp lại sổ bảo hiểm xã hội. Để hiểu rõ hơn về mẫu đơn xin cấp lại sổ bảo hiểm xã hội, Quý khách hàng có thể tham khảo bài viết dưới đây của Phamlaw.

CĂN CỨ PHÁP LÝ

Luật Bảo hiểm xã hội 2014

Quyết định 595/2017/QĐ-BHXH

NỘI DUNG TƯ VẤN

1. Sổ bảo hiểm xã hội là gì?

Bảo hiểm xã hội là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết, trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội.

Bảo hiểm xã hội bao gồm 2 loại là: Bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện

+ Bảo hiểm xã hội bắt buộc là loại hình bảo hiểm xã hội do Nhà nước tổ chức mà người lao động và người sử dụng lao động phải tham gia.

+ Bảo hiểm xã hội tự nguyện là loại hình bảo hiểm xã hội do Nhà nước tổ chức mà người tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình và Nhà nước có chính sách hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội để người tham gia hưởng chế độ hưu trí và tử tuất.

Sổ bảo hiểm xã hội là căn cứ để giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội cho người tham gia theo quy định của pháp luật. Những thông tin trong sổ gồm thời gian làm việc, quá trình đóng và hưởng bảo hiểm xã hội.

2. Quyền lợi khi tham gia bảo hiểm xã hội

Khi tham gia bảo hiểm xã hội, người lao động sẽ được hưởng những quyền lợi sau:

– Được tham gia và hưởng các chế độ theo Luật BHXH.

– Được cấp và quản lý sổ BHXH và nhận lại sổ khi không còn làm việc.

– Nhận lương hưu và trợ cấp đầy đủ, kịp thời theo các hình thức sau: nhận trực tiếp tại cơ quan BHXH hoặc tổ chức dịch vụ được ủy quyền; nhận thông qua tài khoản tiền gửi của người lao động mở tại ngân hàng; nhận thông qua công ty, tổ chức nơi làm việc hay người sử dụng lao động

– Hưởng bảo hiểm y tế trong các trường hợp: đang hưởng lương hưu, nghỉ việc hưởng trợ cấp thai sản, nhận con nuôi, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hay trợ cấp ốm đau.

– Chủ động đi khám giám định mức suy giảm khả năng lao động và được thanh toán chi phí giám định y khoa nếu đủ điều kiện hưởng BHXH.

– Ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp BHXH cho người khác.

– Được cung cấp thông tin về đóng BHXH theo định kỳ; yêu cầu người sử dụng lao động cung cấp thông tin về việc đóng và quyền được hưởng các chế độ của BHXH.

– Người tham gia được khiếu nại, tố cáo và khởi kiện BHXH theo quy định pháp luật.

3. Điều kiện để được cấp lại sổ bảo hiểm xã hội

Căn cứ vào Khoản 2, Điều 46, Quyết định 595 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành ngày 14/4/2017 nêu rõ 03 trường hợp người lao động được cấp lại sổ BHXH gồm:

+ Cấp lại sổ BHXH (bìa và tờ rời) các trường hợp: mất, hỏng; gộp sổ; thay đổi số sổ; họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; người đã hưởng BHXH một lần còn thời gian đóng BHTN chưa hưởng.

+ Cấp lại bìa sổ BHXH các trường hợp: sai giới tính, quốc tịch.

+ Cấp lại tờ rời sổ BHXH các trường hợp: mất, hỏng.

Người lao động, đơn vị đến tại cơ quan bảo hiểm cấp huyện/tỉnh để thực hiện các thủ tục cấp lại sổ BHXH. Trong trường hợp người lao động tham gia BHXH tự nguyện còn có thể nộp hồ sơ cho Đại lý thu.

4. Nội dung đơn đề nghị cấp lại bảo hiểm xã hội

Đơn đề nghị cấp lại bảo hiểm xã hội phải đầy đủ những nội dung sau:

 • Ngày, tháng, năm làm đơn
 • Thông tin cá nhân người làm đơn
 • Thông tin về bảo hiểm xã hội đã cấp (số bảo hiểm xã hội, ngày cấp, nơi cấp)
 • Lý do cấp lại BHXH
 • Chữ ký người đề nghị

5. Mẫu đơn xin cấp lại sổ bảo hiểm xã hội

Quý khách hàng có thể tham khảo và tải mẫu đơn xin cấp lại sổ bảo hiểm xã hội tại đây:

Mẫu số: 06/SBH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-

… ,  ngày … tháng … năm …

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI SỔ BẢO HIỂM XÃ HỘI

Kính gửi: BHXH tỉnh ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Họ và tên người đề nghị: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Sinh năm: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

CMND số: ……………………….   Ngày cấp: ……………………………… Nơi cấp:………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Nguyên quán: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nơi cư trú (thường trú hoặc tạm trú): ……………………………………………………………………………………………………………………………..

Số sổ BHXH: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nơi cấp sổ BHXH lần đầu (BHXH tỉnh hoặc huyện): ………………………………………………………………………………………………………

Nơi làm việc (đối với người tham gia BHXH bắt buộc) hoặc nơi tham gia BHXH (đối với người tham gia BHXH tự nguyện): …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Lý do cấp lại sổ BHXH hoặc trang sổ tờ rời: …………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Tôi xin cam đoan và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung kê khai trên, đề nghị cơ quan BHXH xem xét cấp lại sổ BHXH cho tôi.

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

(Ký, ghi rõ họ tên)

6. Thủ tục xin cấp lại sổ bảo hiểm xã hội

Để xin cấp lại sổ BHXH bị mất, người lao động có thể đến trực tiếp cơ quan BHXH hoặc thực hiện thủ tục online thông qua ứng dụng VssID hay Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam.

Cách 1. Xin cấp lại sổ BHXH tại cơ quan BHXH

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ

Người đề nghị chuẩn bị một bộ hồ sơ bao gồm:

 • Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS) ban hành kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH.
 • Đơn đề nghị cấp lại sổ BHXH của người lao động
 • Bảng kê thông tin của người sử dụng lao động (Mẫu D01-TS) ban hành kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH.

Bước 2. Nộp hồ sơ

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ như đã nêu trên, người đề nghị nộp hồ sơ đến cơ quan bảo hiểm xã hội.

Bước 3. Cơ quan BHXH tiếp nhận hồ sơ và giải quyết theo quy định.

Sau khi nộp đơn đề nghị cấp lại sổ bảo hiểm xã hội cùng với hồ sơ theo quy định đúng với trường hợp xin cấp lại sổ BHXH của mình tới cơ quan BHXH sẽ được xem xét giải quyết.

Căn cứ vào Quyết định 772/QĐ-BHXH ban hành ngày 15/6/2018 cá nhân và đơn vị thực hiện thủ tục cấp lại sổ BHXH như sau:

Thời hạn giải quyết cấp lại sổ BHXH do thay đổi họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính, dân tộc; quốc tịch; sổ BHXH mất, hỏng; cộng nối thời gian nhưng không phải đóng BHXH, điều chỉnh làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc độc hại, nguy hiểm hoặc gộp sổ BHXH:

 • Không quá 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
 • Không quá 45 ngày đối với trường hợp phải xác minh quá trình đóng BHXH ở tỉnh khác hoặc nhiều đơn vị nơi, và phải có văn bản thông báo cho người lao động biết.
 • Điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ BHXH: không quá 5 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Bước 4. Nhận kết quả giải quyết gồm sổ BHXH, thẻ BHYT.

Cách 2: Thực hiện trên Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam

Người dùng đăng nhập tại https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn/ >> Chọn Kê khai hồ sơ >> Chọn kê khai Cấp lại sổ BHXH do mất, hỏng.

Thời gian giải quyết việc cấp sổ BHXH khi làm thủ tục online: Tối đa 10 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ. Tuy nhiên, nếu đăng ký nhận sổ BHXH cấp lại qua bưu điện, người lao động có thể phải chờ thêm vài ngày.

Trên đây là nội dung tư vấn của Phamlaw mẫu đơn xin cấp lại sổ bảo hiểm xã hội, nếu bạn còn vướng mắc hoặc muốn được hỗ trợ tư vấn, vui lòng kết nối đến tổng đài tư vấn của chúng tôi. Hỗ trợ dịch vụ qua các đầu số hotline 097 393 8866 hoặc 091 611 0508.

5/5 - (1 bình chọn)