Thủ tục hưởng chế độ thai sản

Thủ tục hưởng chế độ thai sản

Chế độ thai sản là một trong những chế độ đặc biệt khi người lao động tham gia bảo hiểm xã hội. Thủ tục hưởng chế độ thai sản là trình tự mà người lao động phải thực hiện sau khi sinh con, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật để có thể hưởng chế độ thai sản. Để hiểu rõ hơn về trình tự, thủ tục hưởng chế độ thai sản, Quý bạn đọc có thể tham khảo bài viết dưới đây của Phamlaw.

CĂN CỨ PHÁP LÝ

Luật Bảo hiểm xã hội 2014

Quyết định 166/2019/QĐ-BHXH

NỘI DUNG TƯ VẤN

1. Chế độ bảo hiểm thai sản là gì?

Chế độ bảo hiểm thai sản là một trong các chế độ của Bảo hiểm xã hội bắt buộc, gồm các quy định do Nhà nước ban hành nhằm bảo đảm thu nhập và sức khỏe cho người lao động nữ khi mang thai, sinh con, nuôi con nuôi sơ sinh, thực hiện các biện pháp tránh thai và cho lao động nam khi có vợ sinh con.

Chế độ bảo hiểm thai sản tạo điều kiện cho lao động nữ thực hiện tốt chức năng làm mẹ và thực hiện công tác xã hội; Đảm bảo thu nhập cho người lao động trong thời gian hưởng thai sản và đảm bảo sức khỏe cho người lao động và quyền được chăm sóc của trẻ sơ sinh.

2. Điều kiện hưởng trợ cấp thai sản sau khi sinh con

Căn cứ theo quy định tại Điều 30, Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, lao động nữ sau khi sinh con được hưởng chế độ thai sản khi đáp ứng một trong 2 điều kiện sau:

+ Phải đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con

+ Hoặc đã đóng BHXH từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Lưu ý: Trường hợp người lao động đủ một trong hai điều kiện nêu trên mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con vẫn được hưởng trợ cấp thai sản theo quy định.

3. Thời gian hưởng chế độ thai sản

Theo quy định tại Điều 34 Luật Bảo hiểm xã hội 2014:

– Lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 06 tháng.

– Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:

+ 05 ngày làm việc;

+ 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;

+ Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc;

+  Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.

4. Thủ tục hưởng chế độ thai sản

Thủ tục hưởng chế độ thai sản là trình tự mà người lao động phải thực hiện sau khi sinh con, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật để có thể hưởng chế độ thai sản. Trình tự, thủ tục hưởng chế độ thai sản bao gồm các bước dưới đây:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Căn cứ vào khoản 1 Điều 101 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định:

– Bản sao giấy khai sinh hoặc bản sao giấy chứng sinh của con

– Trong trường hợp con chết thì phải có bản sao giấy chứng tử của con, trong trường hợp sinh con mà mẹ chết phải có bản sao giấy chứng tử của mẹ.

– Giấy xác nhận của cơ quan khám chữa bệnh có thẩm quyền về tình trạng của người mẹ khi sinh mà không hoàn toàn có đủ sức khỏe để sinh con.

– Trích sao hồ sơ bệnh án hoặc giấy ra viện của người mẹ trong trường hợp con chết sau khi sinh mà chưa được cấp giấy chứng sinh.

– Giấy xác nhận của cơ sở khám chữa bệnh về việc lao động nữ phải nghỉ việc để dưỡng thai.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Sau khi hoàn tất hồ sơ, trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc, người lao động nộp hồ sơ hưởng chế độ thai sản cho người sử dụng lao động.

Nếu trong trường hợp đã thôi việc trước khi sinh con thì nộp trực tiếp cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

Bước 3: Giải quyết hồ sơ

Sau khi đã tiếp nhận hồ sơ từ người sử dụng lao động hoặc người lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ giải quyết và chi trả chế độ trong thời hạn.Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ giải quyết và tiến hành chi trả cho người lao động.

Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con, cơ quan bảo hiểm sẽ giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động.Trong trường hợp hồ sơ bị sai thông tin hoặc vì một lý do nào đó cơ quan bảo hiểm xã hội không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

5. Mức hưởng chế độ thai sản 2022

5.1 Tiền nghỉ những ngày đi khám thai

Theo quy định tại Điều 31, Điều 32 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014, người lao động nữ trong thời gian mang thai sẽ được nghỉ việc khám thai 05 lần, mỗi lần 01 ngày. Tuy nhiên, với những trường hợp nhà ở xa cơ sở khám bệnh hoặc người mang thai có bệnh lý hoặc thai không bình thường thì được nghỉ 02 ngày cho mỗi lần khám thai.

Theo Điểm a và Điểm b Khoản 1 Điều 39 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định:

  • Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.
  • Đối với trường hợp người lao động chưa đóng BHXH đủ 06 tháng thì khi nghỉ khám thai mức tính sẽ là bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của các tháng đã đóng BHXH.
  • Mức hưởng một ngày đối với trường hợp quy định tại Điều 32 và khoản 2 Điều 34 của Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 được tính bằng mức hưởng chế độ thai sản theo tháng chia cho 24 ngày.

Như vậy, người lao động nữ có thể dễ dàng tính tiền nghỉ đối với những ngày đi khám thai theo công thức sau:

Tiền thai sản=Số ngày nghỉ theo Luậtx(100% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 06 tháng trước khi nghỉ khám thai ) / 24

Trong đó, thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hàng tuần.

5.2 Tiền trợ cấp một lần khi sinh con (tiền tã lót thai sản)

Theo quy định tại điều 38 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định:

  • Lao động nữ sinh con được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con.
  • Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.

Theo đó, mức lương cơ sở được lấy làm căn cứ để tính tiền trợ cấp một lần khi sinh con. Năm 2022, mức lương cơ sở vẫn là 1.490.000 đồng/tháng. Như vậy: Mức trợ cấp một lần cho mỗi con là: 1.490.000 đồng x 2 = 2.980.000 đồng.

Lưu ý, trong trường hợp vợ không tham gia bảo hiểm xã hội, chỉ có chồng tham gia bảo hiểm xã hội thì chồng sẽ được khoản tiền trợ cấp một lần khi sinh con nêu trên.

5.3. Tiền thai sản trong thời gian nghỉ sinh

Hiện nay, lao động nữ khi sinh con sẽ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con 06 tháng.

Theo quy định tại Điều 39 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 chỉ rõ: Mức hưởng chế độ thai sản của lao động nữ sinh con mỗi tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.

5.4. Tiền dưỡng sức sau sinh

Theo quy định tại Điều 41 Luật Bảo hiểm xã hội 2014: Lao động nữ ngay sau thời gian hưởng chế độ thai sản, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc mà sức khoẻ chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ.

 Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ được tính cụ thể như sau:

– Tối đa 10 ngày đối với lao động nữ sinh một lần từ hai con trở lên;

– Tối đa 07 ngày đối với lao động nữ sinh mổ;

– Tối đa 05 ngày đối với các trường hợp khác.

(Thời gian này bao gồm cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần)

Trong những ngày nghỉ dưỡng sức, lao động nữ được hưởng tiền trợ cấp với mức mỗi ngày bằng 30% lương cơ sở. Như vậy, nếu nghỉ dưỡng sức năm 2022, mức tiền dưỡng sức là 447.000 đồng/ngày (30% mức lương cơ sở 1,49 triệu đồng/tháng)

Theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Quyết định 166 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, để được nhận tiền dưỡng sức sau sinh, người lao động phải có tên trong Danh sách người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản do người sử dụng lao động lập. Dù pháp luật không quy định cụ thể các giấy tờ người lao động cần chuẩn bị, tuy nhiên, để đảm bảo quyền lợi cho mình, người lao động nên cung cấp đầy đủ, kịp thời các giấy tờ theo yêu cầu của người sử dụng lao động khi lập danh sách này.

Trên đây là nội dung về thủ tục hưởng chế độ thai sản, nếu có những thắc mắc cần hỗ trợ và giải đáp tư vấn pháp luật, vui lòng liên hệ trực tiếp với Phamlaw qua các đầu số hotline 097 393 8866 hoặc 091 611 0508 để được giải đáp và hỗ trợ nhanh nhất.

5/5 - (1 bình chọn)