Bài Viết Mới

Thành lập công ty cổ phần theo quy định của pháp luật

Chào các anh chị công ty luật Phạm Law. Sang năm tới tôi và 3 người bạn nữa có dự định thành lập một công ty cổ phần, vậy các luật sư cho tôi hỏi:

Thứ nhất: Chủ thể nào không có quyền thành lập doanh nghiệp và mua cổ phần của công ty trên?

Thứ hai: Cơ quan đăng kí kinh doanh là cơ quan nào? Và cơ quan này có quyền từ chối thực hiện đăng ký kinh doanh trong trường hợp nào?

Xin chân thành cám ơn phúc đáp của các luật sư Phạm Law

>>> Tổng đài tư vấn pháp luật

Trả lời: ( có tính chất tham khảo)

Chào bạn, Phạm Law xin được tư vấn trường hợp này của bạn như sau:

Thứ nhất: Căn cứ vào khoản 2 Điều 13 Luật Doanh nghiệp năm 2005 thì Tổ chức, cá nhân sau đây không được quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam:

a) Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;

b) Cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức;

c) Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam;

d) Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong các doanh nghiệp 100% vốn sở hữu nhà nước, trừ những người được cử làm đại diện theo uỷ quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;

đ) Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;

e) Người đang chấp hành hình phạt tù hoặc đang bị Toà án cấm hành nghề kinh doanh;

g) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản.”

Thứ hai: Tại khoản 4, Điều 13: Tổ chức, cá nhân sau đây không được mua cổ phần của công ty cổ phần, góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh theo quy định của Luật này:

“a) Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam sử dụng tài sản nhà nước góp vốn vào doanh nghiệp để thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;

b) Các đối tượng không được góp vốn vào doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.”

Thành lập công ty cổ phần theo quy định của pháp luật
Thành lập công ty cổ phần theo quy định của pháp luật

Bên cạnh đó tại Điều 14, Nghị định 102/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 1/10/2010 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp quy định: Nghiêm cấm cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân sử dụng tài sản của Nhà nước và công quỹ để thành lập doanh nghiệp, góp vốn và mua cổ phần của doanh nghiệp để thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình.

Về cơ quan đăng ký kinh doanh được quy định tại Điều 9 Nghị định 43/2010/NĐ-CP như sau:

1. Cơ quan đăng ký kinh doanh được tổ chức ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh) và ở quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện), bao gồm:

a) Ở cấp tỉnh: Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư (sau đây gọi chung là Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh).

b) Ở cấp huyện: thành lập Phòng Đăng ký kinh doanh tại các quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh có số lượng hộ kinh doanh và hợp tác xã đăng ký thành lập mới hàng năm trung bình từ 500 trở lên trong hai năm gần nhất.

Trường hợp không thành lập Phòng Đăng ký kinh doanh cấp huyện thì Ủy ban nhân dân cấp huyện giao Phòng Tài chính – Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ đăng ký hộ kinh doanh quy định tại Điều 11 Nghị định này (sau đây gọi chung là cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện).

2. Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh và Phòng Đăng ký kinh doanh cấp huyện có tài khoản và con dấu riêng.

Cơ quan đăng ký kinh doanh từ chối đăng ký kinh doanh nếu thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 13 hoặc không thỏa mãn các điều kiện được quy định tại Điều 24 Luật Doanh nghiệp.

Trên đây là câu trả lời của Phạm Law đối với câu hỏi của bạn, nếu còn vướng mắc bạn vui lòng kết nối đến Phạm Law để được hỗ trợ và tư vấn.

Trân trọng./.

Các dịch vụ của Phamlaw:

– dịch vụ giải thể công ty

– thủ tục giải thể doanh nghiệp

– thủ tục thành lập công ty