Category: TCLGT – Giải thể

Những ưu điểm của giải thể doanh nghiệp so với phá sản

Những ưu điểm của giải thể doanh nghiệp so với phá sản

Những ưu điểm của giải thể doanh nghiệp so với phá sản 3 (60%) 3 votes Người gửi: Email: nguyenhuyjsc@… Xin...

Quy định mới về giải thể theo Luật Doanh nghiệp 2014

Quy định mới về giải thể theo Luật Doanh nghiệp 2014

Quy định mới về giải thể theo Luật Doanh nghiệp 2014 5 (100%) 2 votes Đánh giá quy định mới về giải thể doanh...

Giải thể doanh nghiệp mới thành lập chưa phát hành hóa đơn

Giải thể doanh nghiệp mới thành lập chưa phát hành hóa đơn

Đánh giá bài viết Câu hỏi: Tôi thành lập công ty từ ngày 01/11/2016. Đến nay công ty đã được thành lập hơn...

thực tiễn và khó khăn khi tiến hành giải thể doanh nghiệp

Thực tiễn và khó khăn khi tiến hành giải thể doanh nghiệp

Thực tiễn và khó khăn khi tiến hành giải thể doanh nghiệp 2.5 (50%) 2 votes Trong giai đoạn phát hiện nay, do chịu...

Thủ tục giải thể công ty tnhh 2 thành viên

Thủ tục giải thể công ty tnhh 2 thành viên

Thủ tục giải thể công ty tnhh 2 thành viên 3.75 (75%) 4 votes Phamlaw tiến hành thủ tục giải thể công ty TNHH 2...

Quy định khi doanh nghiệp tổ chức lại và chấm dứt hoạt động

Quy định khi doanh nghiệp tổ chức lại và chấm dứt hoạt động

Quy định khi doanh nghiệp tổ chức lại và chấm dứt hoạt động 2.33 (46.67%) 3 votes Một số quy định khác đối...

Biểu mẫu hồ sơ giải thể công ty cổ phần mới nhất

Biểu mẫu: Hồ sơ làm thủ tục giải thể công ty cổ phần mới nhất

Biểu mẫu: Hồ sơ làm thủ tục giải thể công ty cổ phần mới nhất 3.79 (75.71%) 14 votes Phamlaw- Tư vấn Biểu...

Thủ tục và các bước chuyển nhượng doanh nghiệp mới nhất

Thủ tục và các bước chuyển nhượng doanh nghiệp mới nhất

Đánh giá bài viết Phamlaw-Tư vấn thủ tục chuyển nhượng Doanh nghiệp của Việt Nam cũng như có yếu tố nước...

Trợ cấp khi công ty tiến hành giải thể

Trợ cấp khi công ty tiến hành giải thể

Đánh giá bài viết Theo quy định của pháp luật, người lao động được hưởng trợ cấp mất việc khi đã làm...

Quyền lợi của người lao động khi chi nhánh giải thể

Quyền lợi của người lao động khi chi nhánh tiến hành giải thể

Đánh giá bài viết Trách nhiệm của doanh nghiệp khi chi nhánh chấm dứt hoạt động (giải thể) và trách nhiệm...