Category: TCLGT – Giải thể

Doanh nghiệp không gửi quyết định giải thể đúng hạn theo luật định có thể bị xử phạt

Doanh nghiệp không gửi quyết định giải thể đúng hạn theo luật định có thể bị xử phạt

Doanh nghiệp không gửi quyết định giải thể đúng hạn theo luật định có thể bị xử phạt 5 (100%) 3 votes Tóm...

Doanh nghiệp nên tạm ngừng kinh doanh hay giải thể công ty?

Doanh nghiệp nên tạm ngừng kinh doanh hay giải thể công ty?

Doanh nghiệp nên tạm ngừng kinh doanh hay giải thể công ty? 4.83 (96.67%) 6 votes Theo thống kế của Tổng cục thống...

Điểm mới của Luật Doanh nghiệp 2014 về trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp

Điểm mới của Luật Doanh nghiệp 2014 về trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp

Điểm mới của Luật Doanh nghiệp 2014 về trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp 4.5 (90%) 6 votes Trong thời...

Thanh lý tài sản khi giải thể doanh nghiệp

Thanh lý tài sản khi giải thể doanh nghiệp

Thanh lý tài sản khi giải thể doanh nghiệp 5 (100%) 6 votes Tóm tắt câu hỏi: (gửi từ bạn có mail:...

Người lao động được hưởng quyền lợi gì khi công ty giải thể

Người lao động được hưởng quyền lợi gì khi công ty giải thể?

Người lao động được hưởng quyền lợi gì khi công ty giải thể? 5 (100%) 2 votes Tóm tắt câu hỏi: (Gửi từ...

Doanh nghiệp giải thể nhưng không phải quyết toán thuế khi nào?

Doanh nghiệp giải thể nhưng không phải quyết toán thuế khi nào?

Doanh nghiệp giải thể nhưng không phải quyết toán thuế khi nào? 5 (100%) 3 votes Tóm tắt câu hỏi:  Xin chào Luật...

Nghĩa vụ thanh toán nợ của doanh nghiệp khi giải thể

Nghĩa vụ thanh toán nợ của doanh nghiệp khi giải thể

Nghĩa vụ thanh toán nợ của doanh nghiệp khi giải thể 5 (100%) 3 votes Tóm tắt câu hỏi: Xin chào Luật sư Phạm Law,...

Những ưu điểm của giải thể doanh nghiệp so với phá sản

Những ưu điểm của giải thể doanh nghiệp so với phá sản

Những ưu điểm của giải thể doanh nghiệp so với phá sản 3.5 (70%) 4 votes Người gửi: Email: nguyenhuyjsc@… Xin...

Quy định mới về giải thể theo Luật Doanh nghiệp 2014

Quy định mới về giải thể theo Luật Doanh nghiệp 2014

Quy định mới về giải thể theo Luật Doanh nghiệp 2014 5 (100%) 3 votes Đánh giá quy định mới về giải thể doanh...

Giải thể doanh nghiệp mới thành lập chưa phát hành hóa đơn

Giải thể doanh nghiệp mới thành lập chưa phát hành hóa đơn

Đánh giá bài viết Câu hỏi: Tôi thành lập công ty từ ngày 01/11/2016. Đến nay công ty đã được thành lập hơn...