Category: Hôn nhân-Thừa kế

Khai sinh cho con khi mẹ mới 16 tuổi

Khai sinh cho con khi mẹ mới 16 tuổi

Khai sinh cho con khi mẹ mới 16 tuổi 5 (100%) 1 vote Tóm tắt câu hỏi: Xin chào luật sư, tôi có câu hỏi mong luật sư...

Ly hôn khi không có đăng ký kết hôn 2017

Ly hôn khi không có đăng ký kết hôn 2017

Ly hôn khi không có đăng ký kết hôn 2017 3 (60%) 2 votes Tóm tắt câu hỏi: Vợ chồng tôi không có đăng ký kết hôn...

Thủ tục lập di chúc mới nhất

Thủ tục lập di chúc mới nhất

Thủ tục lập di chúc mới nhất 3.67 (73.33%) 3 votes Tóm tắt câu hỏi: Xin chào luật sư, tôi có câu hỏi muốn nhờ...

Điều kiện giành quyền nuôi con sau khi ly hôn 2017

Điều kiện giành quyền nuôi con sau khi ly hôn 2017

Điều kiện giành quyền nuôi con sau khi ly hôn 2017 5 (100%) 1 vote Tóm tắt câu hỏi: Xin chào luật sư, tôi có câu...

Con riêng có được nhận di sản thừa kế không?

Con riêng có được nhận di sản thừa kế không?

Con riêng có được nhận di sản thừa kế không? 5 (100%) 1 vote Tóm tắt câu hỏi: Xin chào luật sư, tôi có câu...

Thỏa thuận chia tài sản trong thời kỳ hôn nhân có phải công chứng không?

Thỏa thuận chia tài sản trong thời kỳ hôn nhân có phải công chứng không?

Thỏa thuận chia tài sản trong thời kỳ hôn nhân có phải công chứng không? 4.33 (86.67%) 3 votes Tóm tắt câu hỏi:...

Điều kiện kết hôn mới nhất

Điều kiện kết hôn mới nhất

Điều kiện kết hôn mới nhất 5 (100%) 2 votes Tóm tắt câu hỏi: Xin chào công ty, em có thắc mắc mong luật sư tư...

Trường hợp hưởng thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc

Trường hợp hưởng thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc

Trường hợp hưởng thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc 5 (100%) 3 votes Câu hỏi: Gia đình tôi có một...

Chưa đăng ký kết hôn có được đứng tên đồng sở hữu trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ?

Chưa đăng ký kết hôn có được đứng tên đồng sở hữu trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ?

Chưa đăng ký kết hôn có được đứng tên đồng sở hữu trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ? 5 (100%)...

Xử lý ly hôn khi kết hôn ở nước ngoài

Xử lý ly hôn khi kết hôn ở nước ngoài

Xử lý ly hôn khi kết hôn ở nước ngoài 5 (100%) 2 votes Câu hỏi: Năm 2009, tôi và chồng tôi kết hôn tại Công...