Trang chủ – câu hỏi nổi bật

Trang chủ – câu hỏi nổi bật

Các nguyên tắc cơ bản của việc quy hoạch sử dụng đất
Các nguyên tắc cơ bản của việc quy hoạch sử dụng đất Con người sinh ra, lớn lên nhờ vào đất và khi chết lại trở về với đất. Đất đai đóng vai trò quan trọng quyết định đối với
Quy hoạch sử dụng đất là gì, đặc điểm, mục đích?
Quy hoạch sử dụng đất là gì, đặc điểm, mục đích? Đất đai là bộ phận hợp thành quan trọng của môi trường. Đất không chỉ là nguồn tài nguyên mà còn là nền tảng không gian để phân bổ
Trưng dụng đất theo Luật đất đai 2013
Trưng dụng đất theo Luật đất đai 2013 Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước là đại diện chủ sở hữu. Trong một số trường hợp nhất định, nhà nước quy định trưng dụng đất để thực
Bảo lãnh mua nhà ở hình thành trong tương lai
Bảo lãnh mua nhà ở hình thành trong tương lai Mua nhà ở hình thành trong tương lai mang lại nhiều rủi ro cho người mua nhà, do đó pháp luật đưa ra quy định về việc mua nhà trong
Quy định pháp luật về trích lục đất đai
Quy định pháp luật về trích lục đất đai Tranh chấp đất đai là vấn đề thường xuyên xảy ra trong đời sống. Việc tranh chấp đất đai xảy ra phần lớn là do người dân không xác định được
Những loại hợp đồng giao dịch bất động sản phải công chứng mới nhất
Những loại hợp đồng giao dịch bất động sản phải công chứng mới nhất Trong xã hội hiện nay, việc trao đổi, chuyển nhượng bất động sản là một thực trạng rất phổ biến. Một trong những cách để hạn
Áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời khi giải quyết tranh chấp đất đai
Áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời khi giải quyết tranh chấp đất đai Trong quá trình giải quyết vụ án tại Tòa án nhằm đảm bảo cho việc thi hành án hay bảo vệ lợi ích cho đương
Đơn khiếu nại về việc thu hồi đất
Đơn khiếu nại về việc thu hồi đất Với tư cách đại diện chủ sở hữu đối với đất đai, Nhà nước có quyền giao đất, cho thuê đất và có quyền thu hồi đất. Thu hồi đất là biện
Quy định pháp luật đất đai về quy hoạch treo
Quy định pháp luật đất đai về quy hoạch treo Những năm trước, hàng loạt huyện vùng ven được “lên đời” thành quận, đất nông nghiệp được quy hoạch, chuyển đổi thành đất đô thị. Tuy nhiên, việc quy hoạch
Tra cứu thông tin đất đai
Tra cứu thông tin đất đai Trong lịch sử cận đại của Việt Nam, đất đai là một đề tài lớn. Các triều đại quân chủ thời hậu Lê và Nguyễn đều quan tâm đặc biệt đến chế độ sở
Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá
Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giao đất trên thực địa cho người trúng đấu giá Để thu thêm nguồn ngân sách pháp triển kinh tế và phục vụ phúc lợi xã hội. Nhà nước ta
Mẫu đơn xin xác định lại ranh giới đất đai
Mẫu đơn xin xác định lại ranh giới đất đai Tranh chấp về quyền sử dụng đất và các thửa đất liền kề là vấn đề vẫn thường hay xảy ra. Việc tranh chấp này thường liên quan đến xác
Thẩm quyền cho thuê đất theo Luật Đất đai 2013
Thẩm quyền cho thuê đất theo Luật Đất đai 2013 Hiện nay, để thực hiện nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội, Nhà nước cho các cá nhân, hộ gia đình, tổ chức thuê đất thông qua việc
Trình tự thủ tục thu hồi đất theo Luật Đất đai 2013
Trình tự thủ tục thu hồi đất theo Luật Đất đai 2013 Đất đai là tài sản có giá trị lớn đối với quốc gia, đồng thời là tư liệu sản xuất đối với các hoạt động phát triển kinh
Phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất trong định giá đất
Phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất trong định giá đất Thị trường đất đai có liên quan đến nhiều thị trường khác và những biến động của thị trường này có ảnh hưởng đến nền kinh tế và
Thủ tục đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản gắn liền với đất lần đầu
Thủ tục đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản gắn liền với đất lần đầu Đất đai là loại tài sản có giá trị lớn, pháp luật hiện hành quy định việc đăng ký đất đai là yêu
Thủ tục đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề
Thủ tục đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu Trong thực tế hiện nay, rất nhiều trường hợp người sự dụng đất trong quá trình
Giải quyết tranh chấp đất đai về cấp chồng lấn
Giải quyết tranh chấp đất đai về cấp chồng lấn Ở nước ta hiện nay mặc dù vấn đề đất đai luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm nhưng trong thực tiễn quá trình sử dụng cũng như quan
Thủ tục thực hiện định giá đất cụ thể
Thủ tục thực hiện định giá đất cụ thể Trong nền kinh tế thị trường, khi quyền sử dụng đất được pháp luật thừa nhận là tài sản thì việc xác định giá đối với quyền sử dụng đất là
Định giá đất đai
Định giá đất đai Đất đai là tài nguyên vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất đặc biệt , là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống và là địa bàn phân bố của các
Thẩm quyền hòa giải tranh chấp đất đai
Thẩm quyền hòa giải tranh chấp đất đai Hoạt động hòa giải có ý nghĩa to lớn trong việc giải quyết các tranh chấp, xung đột, xích mích, mâu thuẫn được dập tắt hoặc không vượt qua giới hạn của
Thủ tục chuyển quyền thừa kế đất đai
Thủ tục chuyển quyền thừa kế đất đai Đất đai là tài sản đặc biệt của quốc gia, là tư liệu sản xuất cơ bản, là tài nguyên vô cùng quý giá, là nguồn sống của nhân dân và nguồn lực to lớn của đất nước. Pháp luật quy định
Khiếu nại quyết định hành chính về đất đai
Khiếu nại quyết định hành chính về đất đai Khiếu nại là hình thức để công dân thực hiện quyền của mình về quản lý nhà nước trên các lĩnh vực khác nhau và dựa trên quy định của pháp
Chế độ sở hữu toàn dân về đất đai
Chế độ sở hữu toàn dân về đất đai Chế độ sở hữu không chỉ là một yếu tố cơ bản xác lập nền tảng của một chế độ xã hội mà còn luôn luôn thể hiện bản chất của